Kui oled huvitatud töötamisest meie pargis, siis saada oma CV meie e-posti aadressile info@vembu-tembumaa.ee 

2017 AASTAL SUVEKS TÖÖLE VEMBU-TEMBUMAALE!

Otsime töötajaid perioodiks    22.mai kuni 3.september 2017

Pakume tunni- või päevapalka sõltuvalt ametist  ( al. 3,10 €/h ) , tööd graafiku alusel, soodsat toitlustust, osalist tööriietust.

Et ära hoida alusetut lootust ja ootuseid, teatame, et  ei paku majutust (täisealiste puhul erand),  ei kata transpordikulusid.

Uusi sooviavaldusi hakkame vastu võtma  alates 15.märtsist 2017 e-posti teel

 info@vembu-tembumaa.ee

Ootame teilt, et kirjutate meile : oma korrektse nime, vanuse, elukoha (maakonna ja asula), kontakttelefoni numbri, lühikirjelduse enda oskustest, kogemustest ja ootustest.

Kui käid koolis – millal saad tööga alustada? Kas vanemate toetus on olemas? Kuidas hakkaksid tööle käima?

Kel kool ammu seljataga, see juba oskab end tutvustada ja uurida ka meilt mida vaja teada, et kaaluda töötamist meie ettevõttes. 

Olete väga oodatud.

!!!  Töövestlused toimuvad kokkuleppel  3.-10.05.  Kurtnas, Keskuse tee 2 .

Töövestluste ajad lepime eelnevalt kokku.

Eelistame töötajaid, kes soovivad töötada kogu suve.

Töö toimub graafiku alusel  -  4 päeva tööl, 4 päeva vaba.

Meie nõudmised ja ootused on järgnevad:

·          Vanus  17 eluaastat ja vanemad. Võtame ka 16 aastaseid noori.

·         Valdad eesti, vene ja inglise keelt. Teiste keelte valdamine tuleb kasuks

·         Hea tervis

·         Avatud loomus

·         Sõbralik

·         Sportlik

·         Kohusetundlik

·         Abivalmis

·         Kannatlik

TEADMISEKS:

Kõik tööülesanded on seotud:

                                                                  suhtlemisega

                                                            klienditeenindusega

                                                                koristustöödega

                                                               meeskonnatööga

Ametid on jagatud järgnevalt:

1.       Tehnika: mehaanik, vahetuse vanemad, rajateenindajad, lasketiir

2.       Bassein:  veeatraktsioonide teenindaja, vembu-hüpe

3.       Toitlustus: kokk, kiirtoidukokk, müüja, toidujagaja,  klienditeenindaja

4.       Heakord: pargi perenaine, niitja, prügivedaja

5.       Müük: pääsla kassad, toitlustuse kassad

 

Lühike ülevaade mõningatest  ametikirjeldustest.

Tehnikaradade teenindaja

Tehnikaradade teenindaja tagab ohutuse ning puhtuse tehnikaradadel ja selle vahetus ümbruses, külastajate meeldiva ja viisaka teeninduse, tehnikapargi korrasoleku.

 Hommikuti puhastab sõidutrassi, paigaldab ohutusvahendid (kummid), korrastab-puhastab kiivrid ja sõiduvahendid (tangib, paigaldab akud, pumpab vajadusel kartide rehve, kontrollib tehnilist korrasolekut jms). Vastutab radade, atraktsioonide ja tehnika ohutuse, töökorras oleku ning puhtuse eest. Jälgib korda atraktsioonil ja selle ümbruses. Instrueerib, juhendab ja abistab kõiki tehnikaradade kliente. Erilise hoolega jälgib ja abistab kliente kes ei oska sõiduvahenditega toime tulla, eriti ilma saatjata väiksed lapsed. Abistab kliente atraktsioonile saamisel ja maha tulemisel, abivahendite kasutamisel. Terve tööpäeva jooksul koristab radade ümbrust kuni haljasalani. Õhtuti paigaldab tehnika garaazi boksidesse, peseb ja kuivatab kiivrid, korrastab töökoha. Järgib kõiki ohutusreegleid, hügieeninõudeid. Tagab enda  korrektse välimuse ja teeninduse.

TÖÖTULEMUSED:  kõik kliendi soovid on korrektselt täidetud; tagatud on klientide ohutus, puhtus ja hügieeninõuete täitmine; tagatud on kvaliteetne teenindus, heade tavade sihipärane täitmine, tehnika on hoitud ja korras.

 

Veeatraktsioonide teenindaja

Veeatraktsioonide teenindaja tagab ohutuse ning puhtuse basseinides ja selle ümbruses, külastajate meeldiva ja viisaka teeninduse.

Hommikuti puhastab basseinipõhjad põhjakoristajaga,  kontrollib jalavanni, vajadusel lisab vett või vahetab vee ja peseb ka vaibad ära. Koristab liumäe trepid ja tasapinnad. Pidevalt eemaldab „sõelaga“ veepinnal ja põhjas ujuvat prahti. Vastutab, et basseini seina veejoon oleks puhas. Kontrollib temperatuuri õigsust infotahvlil. Vastutab basseinide ümbruse puhtuse eest. Hommikul ja õhtul seab pingid korrektselt  ritta ja vajadusel kinnitab lamamistoolide katted ning puhastab need igasugusest prahist/mustusest. Õhtuti katab basseinid katetega.  Jälgib kõiki veetorust laskujaid, basseinides ujujaid ning veeatraktsioonide läheduses olevaid kliente. Jälgib korda veepaatide ja veejalgpalli atraktsioonidel. Järgib kõiki ohutusreegleid, hügieeninõudeid. Õnnetusjuhtumi korral teavitab koheselt pargi juhtkonda ning abistab kliente medpersonaliga kontakteerumisel

TÖÖTULEMUSED: kõik kliendi soovid on korrektselt täidetud; tagatud on klientide ohutus, puhtus ja hügieeninõuete täitmine; tagatud on kvaliteetne teenindus, heade tavade sihipärane täitmine.

Kiirtoidukokk

Klientide korrektne ja kiire teenindamine töötajale antaval territooriumil, kvaliteetse kiirtoidu valmistamine vastavalt menüüle, menüüde ja toidukalkulatsioonide koostamisel osalemine, hügieeni- ja tervisekaitsereeglite järgimine.

Võtab toidulaost vastu toiduaineid vastavalt menüüle. Tagab kauba säilimise vastavalt kaubagruppidele kehtestatud nõuetele. Järgib tervisekaitse- ja toiduhügieeninõudeid. Kontrollib kauba kogust, kvaliteeti, realiseerimistähtaegu. Kontrollib abipersonali tööd. Toidu valmistamisel peab kinni toidu tehnoloogilise protsessi nõuetest ja kalkulatsioonis ettenähtud kogustest. Tagab kvaliteetse toidu. Kogu päeva jooksul peseb-puhastab köögis oma tööpiirkonna ja töövahendid. Vastutab köögiseadmete korrektse kasutamise ja ohutuseeskirjade täitmise eest. Vajadusel abistab saalipersonali.

TÖÖTULEMUSED: kõik kliendi soovid on korrektselt täidetud; tagatud on kvaliteetne toit ja kiire teenindus, heade tavade sihipärane täitmine; tagatud on toiduhügieeni eeskirjade täitmine ning puhtus.

 

Saali teenindaja

Saalitöötaja korrastab toitlustusruumid ja tagab korrektse teenindamise toidutoas. Teenindaja järgib ja täidab klientide soove, garanteerib kliendile turvalise ja meeldiva söömaaja, pakkudes kliendile kvaliteetset  teenindust ja ajakohast informatsiooni.

Igal hommikul peseb-puhastab saalis ja terrassil olevad lauad ning nende ümbruse. Üks kord päevas peseb toidusaali põrandaid. Viib tellitud toidud laudadele.  Jooksvalt peseb kasutatud kandikud, koristab laudadelt ja terrassilt kasutatud nõud. Puhastab igapäevaselt laudade vahesid ja laste toole harjaga. Koristab tööpäeva jooksul teenindatavat ala, täidab hügieeninõudeid ja peseb restorani aknaid-aknalaudu. Abistab kauba vastuvõtmisel. Ladustab tühjendatud pakendid prügiruumi. Tühjendab päeva jooksul ja õhtuti prügikastid. Abistab vajadusel köögipersonali.

TÖÖTULEMUSED: kõik kliendi soovid on korrektselt täidetud; tagatud puhtus ja hügieeninõuete täitmine; tagatud on kvaliteetne teenindus, heade tavade sihipärane täitmine; tagatud on toiduhügieeni eeskirjade täitmine.